Mange valgmuligheder

Silkeborg Kirkegårde tilbyder mange gravstedstyper.

Urner kan altid begraves i et kistegravsted - men kister kan aldrig begraves i et urnegravsted.

Traditionelle gravsteder med hække om hele gravstedet kan du selv passe - de øvrige gravstedsformer passes af kirkegårdens personale, og der vil altid være en udgift til obligatorisk vedligeholdelsesaftale.

Årets gang på kirkegården

Se mere om hvad kirkegården kan tilbyde: pleje af gravstedet, forårs- og sommerblomster, grandækning . . . klik her.

Oversigtskort - klik for større billede

Alle har ret til et gravsted

Alle, som har bopæl i Silkeborg og Mariehøj sogne, har ret til et gravsted på Silkeborg Kirkegård. Gravstedet er gratis for medlemmer af Folkekirken (priser for ikke-medlemmer, se prislisten). 

Andre, som har tilknytning til kirkegården/sognene, har også ret til begravelse på Silkeborg Kirkegårde.

Da vi har god plads, begraver vi også personer uden direkte tilknytning til sognene.

Silkeborg Kirkegårde har mange forskellige gravstedstyper:

a) Traditionelt gravsted (til kister/urner)
b) Plænegravsted med gravsten i bed (til kister/urner)
c) Gravsted delvis i plæne, delvis med traditionelt anlæg (til kister/urner)
d) Plænegravsted med valgfri navneplade (til kister/urner)
e) Plænegravsted med navneplade 1 m2 (til urner)
f) Plænegravsted med navneplade (til kister/urner)
h) Plænegravsted med opretstående gravsten (stele) (til kister/urner)
i) Skovkirkegård (til urner)
j) Ny afdeling med gravsteder til børn (til kister/urner)
k) Kolumbarier (til urner)
l) Kistefællesplæne og urnefællesplæne (til kister/urner

Her kan du se oversigt over gravstedstyperne.

Priser for vedligeholdelse af forskellige gravstedstyper, se prislisten (eller spørg på kirkegårdskontoret).

Sikker opstilling af gravsten

Gravsten skal opstilles så de ikke udgør nogen fare for personale eller publikum - kravet i kirkegårdens vedtægt er, at gravsten, som er mere end 60 cm høje, skal kunne modstå træk/skub på 35 kg (målt i toppen) uden at vælte. Stenhuggeren kan give råd om hvordan sikringen kan udføres.

a) Traditionelt gravsted til kister/urner

Traditionelle urnegravsteder

Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet.
Denne type gravsted tilgodeser familiens ønske om selv at have indflydelse på udformning af gravsten, beplantning, bunddække m.v. Det traditionelle gravsted til urner er 2-6 m2, og til kister fra 3 m² og opefter.
Gravstedet kan anlægges og tilplantes på mange forskellige måder.
Fra kirkegårdens side har vi nogle gode råd:
• Undlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt store, og det kan blive meget dyrt at fjerne dem.
• Bunddække: Hvis man ønsker granitskærver på gravstedet, bør de være max. 8-10 mm. Store skærver gør det besværligt at luge ukrudt.
• Ønsker man at udplante blomster er et bed med muldjord en god ide.
• Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt udmærket ovenpå fiberdug!

Vedligeholdelse af gravstedet: Gravstedet kan passes af familien/pårørende - eller kirkegården kan passe gravstedet mod betaling. For denne type gravsteder tilbydes 2 former for pasning: "Pleje og vedligeholdelse" hvor man betaler for et år ad gangen, og "udvidet pleje og vedligeholdelse", hvor man betaler for gravstedets pasning til fredningsperiodens udløb, for 10 eller 25 år. Forskellen er desuden, at udvidet pleje og vedligeholdelse indeholder flere ydelser: opretning efter jordsætning og udskiftning af forvoksede/udgåede planter f.eks.

b) Plænegravsted med gravsten i bed, til kister/urner

Gravstederne ligger østvendt, med en takshæk som baggrund. Mellem gravstenene planter kirkegården stedsegrønne buske/halvbuske eller stauder.

Gravsten: Udformningen er valgfri, dog er max. højde 70 cm, max. bredde 70 cm og max. tykkelse 30 cm.

Beplantning og pynt på gravstedet: I bedet foran stenen kan der plantes blomster og lave planter efter eget valg. Planter, som er mere end 80 cm høje, eller som på grund af kraftig vækst skader takshæk, plæne eller beplantning mellem gravstenene, må ikke forekomme.
Der må ikke lægges bunddække af stenmaterialer på gravstedet.
Sommerblomster og grandækning kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.

c) Gravsted delvis i plæne, delvis med traditionelt anlæg, til kister/urner

I den del af gravstedet, der er udlagt som traditionelt gravsted, kan man plante, påsætte gravsten og lægge bunddække efter eget valg – men her er nogle gode råd:
• Undlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt for store.
• Bunddække: Hvis man ønsker granitskærver på gravstedet, må de max. være 8-10 mm. Store skærver gør det besværligt at luge ukrudt.
• Ønsker man at udplante blomster er et bed med muldjord en god ide.
• Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt udmærket ovenpå fiberdug!
Sommerblomster og grandækning kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.

d) Plænegravsted med valgfri navneplade, til kister/urner

Gravstederne er til både kiste- og urnebegravelse.

Navnepladen skal overholde følgende krav: Max. størrelse er 120x80 cm (h x b), Overfladen skal være plan og jetbrændt (ru). Skriften skal være indhugget. Der må ikke være fastgjorte figurer (spurve, kors o.l.) på navnepladen. Navneplader og vaser nedlægges af kirkegårdens personale.

Pynt på gravstedet: Godkendte vaser (max. 2 pr. gravsted) kan købes på kirkegårdskontoret.
På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration,  gravlys m.v.
Der må ikke plantes på gravstedet, heller ikke i rabat mellem plæne og hæk.
Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

e) Plænegravsted med navneplade 1 m2, til urner (afd. D1, N1, G2, H2)

Gravstederne er min. 1 m2, og rummer hver 2 urner.

Navnepladen
bestiller du selv - når du har fået anvisning fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Navnepladen er fremstillet af bornholmsk granit (”Moseløkke”) og måler 40x40 cm (afd. G2 og H2) eller 40x50 cm (afd. D1 og N1). Skriften på navnepladerne er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Navneplader og vaser nedlægges af kirkegårdens personale.

Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 1 pr. gravsted) kan købes på kirkegårdskontoret.
På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration,  gravlys m.v.
Der må ikke plantes på gravstedet.
Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

f) Plænegravsted med navneplade til kister/urner (afd. F2)

Gravpladserne er ca. 3 m2, og rummer hver en kiste eller flere urner.

Navnepladen
bestiller du selv - når du har fået anvisning fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Navnepladen er fremstillet af bornholmsk granit (”Moseløkke”) og måler 60x60 cm. Skriften på navnepladerne er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Navneplader og vaser nedlægges af kirkegårdens personale.

Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan købes på kirkegårdskontoret.
På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration,  gravlys m.v.
Der må ikke plantes på gravstedet.
Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

h) Plænegravsted med opretstående sten (stele), til kister/urne

En gravsten der er højere end den er bred, kaldes en stele. Gravstenens udformning er valgfri, dog skal højden være min. 60 cm, bredde og dybde må højst være 2/3 af højden.

Gravstederne kan anvendes til både kiste- og urnebegravelse.

Gravstenen
skal overholde følgende krav: højde min. 60 cm, og stenens bredde og dybde må højst være 2/3 af højden. Stenen skal stå med facade mod øst, og den skal kunne stå uden bagstøtte, men må gerne stå på en sokkel. Stelen skal stå sikkert, evt. fastgøres den på fundament.

Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan købes på kirkegårdskontoret.
På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration,  gravlys m.v.
Der må ikke plantes på gravstedet.
Vinterpyntning med stedsegrøn dekoration kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

i) Skovkirkegård - anonyme gravsteder i naturen til urner

Skovkirkegården er åbnet ved indvielsen 23. maj 2014.

I den blandede løv- og nåleskov (i kirkegårdens nordlige ende) kan der nedsættes urner. Den naturlige skov og dens græsser, bregner, urter m.m. bevares.
Pr. urne beregnes 1 m2, og der kan udtages op til 4 urnepladser.
Gravsteder kan fornys ved udløb af fredningsperioden.

Pynt
Nedgravede urner må ikke markeres med gravsten, trækors el.a. synlige mindesmærker.
I skoven er det forbudt at sætte gravlys, vaser, potteplanter, afskårne blomster, kranse og anden pynt.
Blomster og anden pynt må lægges på blomsterplads ved skovkirkegårdens indgang.

Ved blomsterpladsen kan der sættes en bronzemønt med navn og årstal på granitsten til formålet. Fra foråret 2017 kan navne indhugges i sten i "skovmuren" - eller der kan sættes bronzemønt med navn på stenene.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

j) Ny afdeling med gravsteder til børn, til kister/urner

Skulpturen "Bæreren" af sten- og billedhugger Filip Møller (2014) står centralt på børneafdelingen. Du kan lægge blomster, kranse og anden pynt her, og du kan tænde et lys i bronzegloben.

Det er muligt at begrave kister (max. længde 180 cm), samt urner.

Der er forskellige gravstedstyper til rådighed: Plænegravsted med/uden navneplade (max. 40x40 cm), opretstående sten i staudebed og traditionelt gravsted.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk - dog ikke for traditionelt gravsted.

For børn begravet i kiste gælder andre fredningstider end for voksne: 10 år (0-2 år) eller 20 år (2-10 år). For børn over 10 år gælder samme fredningstid som for voksne, 25 år. For børn begravet i urne er fredningstiden 10 år.

k) Kolumbarier - til urner

Denne gravstedstype findes kun få steder i Danmark. På Silkeborg Kirkegårde har vi to forskellige typer:
•    I afdeling COL står urnerne på hylder, synligt for enhver, men bag en låst dør, som familien får udleveret en nøgle til. Hvert gravsted rummer 2 urner.
•    I afdelingerne UHAL (Urnehal) og UMUR (Urnemur) står urnerne i nicher bag en navneplade af marmor. Hvert gravsted rummer op til 3 urner.

Krav til urner
I kolumbarierne skal urner være af bestandigt materiale (brændt ler f.eks.).
I afdeling COL skal navnet være påmalet urnen.

Navneplader
til urnehal og urnemur bestiller du selv - når du har fået anvisning fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Samme sted kan kobber-kummer til beplantning og vaser af kobber, som kan fastgøres ved gravstedet, bestilles.

Pynt på gravstedet
Der må kun pyntes med levende blomster, planter og pyntegrønt.
Brug af levende lys er forbudt, ligeledes er det forbudt at bruge søm, skruer, kroge og andet som fastgøres i murværket.
Udplantning af blomster samt vinterpyntning med granguirlander kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

l) Kistefællesplæne og urnefællesplæne ("De ukendtes grav")

Der er to fællesplæner, den ene til kister og den anden til urner. Ved erhvervelse af gravsted bruges altid næste plads i rækken, og hvert gravsted rummer en kiste eller en urne. Gravstederne er uden monumenter og navne. Ved plænerne ligger en fælles blomsterplads.

Pårørende kan være med, når vi nedsætter kiste/urne. Nedsættelser sker løbende, og man må derfor ikke forvente at f.eks. ægtefæller bliver begravet ved siden af hinanden. Vi anbefaler at vælge plænegravsted med 2 eller 4 pladser hvis familiens medlemmer skal begraves samme sted. Disse urnegravsteder er i øvrigt kun marginalt dyrere at få passet end 2 pladser i urnefællesplænen.

Pynt på fællesplænerne
Kun på blomsterpladsen må der lægges buketter, vinterkranse o.l.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. 

cookie information