Alle skal kremeres eller begraves i en kiste. Kistebegravelser er generelt dyrere end bisættelser/kremeringer.

Kiste- eller urnebegravelse?

Om man vælger den ene eller anden begravelsesform vil ofte være en afvejning mellem:

- Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse.

- Familiens tradition, og hvad familien finder rigtigst.

- Økonomi og praktiske overvejelser.

Urner kan begraves/hensættes i alle typer gravsteder. Fredningstiden - den tid man som pårørende har pligt til at sørge for at gravstedet bliver passet og plejet - er 10 år, til udløb ved et årsskifte.

På Silkeborg Kirkegårde er ca. 85% af begravelserne i urne.

Kister kan kun begraves i gravsteder, som er store nok til kister . . . og fredningstiden er 25 år, til udløb ved et årsskifte.

Økonomisk er kistebegravelsen det dyreste valg. En kistebegravelse er 7-800 kr. dyrere end kremering + urnenedsættelse. Men hvis kirkegården skal passe gravstedet efter begravelsen, er kistegravstedet dyrest fordi:

- kistegravsteder er større end urnegravsteder.

- kistegravsteder skal plejes og vedligeholdes i 25 år, urnegravsteder i 10 år.

Hvis der er plads nok på gravstedet, lægger vi altid blomsterne fra højtideligheden på gravstedet.
cookie information