Mest for bedemænd:

1) Tilmelding sker via den digitale dødsanmeldelse. I ganske få tilfælde - f.eks. hvis asken skal begraves i udlandet - kan der være tale om tilmelding via papirblanket, som skal underskrives af den lokale begravelsesmyndighed og fremsendes til Silkeborg Kirkegårde & Krematorium.

2) Krematoriet kan tage kistestørrelser op til 67 x 90 x 220 cm (h x b x l). Bredden er den maximale bredde over håndtagene. Kisterne skal leve op til DKL's kistedeklaration. Kister med reb-håndtag kan også modtages. Den lokale miljømyndighed har godkendt at vi også kremerer kurvekister produceret af "The Somerset Willow Company".

3) Bedemænd kan få adgang til krematoriets modtagelse og kølerum døgnet rundt.

Silkeborg Krematorium

Silkeborg Krematorium foretager årligt ca. 1500 kremeringer især fra Silkeborg, Viborg og et stort opland.

Krematorieovnen

Krematoriets ovn opvarmes med naturgas.

I 2010 blev det forsynet med et anlæg til rensning af røggasserne, samtidig blev det muligt at udvinde overskudsvarmen fra røggasserne. Overskudsvarmen bruges til fjernvarme.

En kremering varer typisk ca. 1½ time. Almindeligvis foretages kremeringen inden 2 uger efter dødsfaldet, med mindre særlige forhold forhindrer dette.

cookie information