Betalingsservice (14.1.2013)

Her kan du tilmelde dig til Betalingsservice. Så bliver dine fremtidige regninger fra kirkegården betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer (NB: linket herunder åbner i pop-up vindue).

Følg med på Facebook

Vores nyhedsarkiv er nu at finde i form af vores Facebook-side. Facebook-siden er tilgængelig for alle - men du kan ikke lave opslag, med mindre du selv har en profil på Facebook.

TV2 Østjylland besøger skovkirkegården 23.1.2015

8 måneder efter indvielsen er skovkirkegården blevet et meget populært valg til urnenedsættelse. Ca. 25% af urnerne begraver vi i skoven. Se indslaget i TV2 Østjylland, hvor en pårørende og en af kirkegårdens gartnere fortæller om skovkirkegården.

Status skovkirkegården november 2014

Efter indvielsen af skovkirkegården den 23. maj, har vi nedsat ca. 25 urner i skoven. Vi er glade for den store interesse og positive modtagelse som skovkirkegården har fået.

Hvad er en skovkirkegård?

Skovkirkegården er en naturskov. Den har naturpræg, uklippet græs, vilde blomster og blade i skovbunden. Det er – som askespredning over havet – en begravelse i naturen. Men i skoven har man et sted, man kan vende tilbage til.

Man kan blive begravet sammen med sine nærmeste, og der er mulighed for at placere en navnemønt og pynt ved blomsterpladsen ved skovens indgang.

Det praktiske

Det er umarkerede urnegravsteder med plads til 2 urner og det erhverves for 10 år. Det kan fornys efter fredningstidens udløb.

Spørgsmål om skovkirkegården?

Kontakt os på Vestergade 100, Silkeborg, tlf. 8682 0244, eller send dit spørgsmål her.

Her kan du se mere om indvielsen, se også TV2s reportage fra indvielsen.

Skulptur til ny børneafdeling: Afsløring 3. oktober kl. 15

Den kommende afdeling til børnebegravelser kom et stort skridt nærmere med afsløringen af "Bæreren". 

Afsløringen foregik 3. oktober, med ca. 40 gæster. Martin Svenningsen fra Odd Fellow-logen foretog afsløringen. I sin tale udtrykte han håb om , at skulpturen måtte blive til trøst og glæde for de, som med tiden får et gravsted her.

"Bæreren" er udført af sten- og billedhugger Filip Møller. Her kan du se Filip Møllers egen beskrivelse og skitse af "Bæreren"

Vi skylder stor tak for donationerne, som har gjort projektet muligt: Odd Fellow Loge 56, Silkeborg (kr. 72.000) - Galerie Moderne v/ Henrik Omme (kr. 50.000) - Nordea Fonden (25.000) - Fabrikant Mads Clausens Fond (25.000).

De første urner er sat ned i skoven (23. maj 2014)

Gartnere i gang med opmåling til gravplads i den forårsgrønne skov.
Provst Elof Westergaard indviede skovkirkegården.
Buket og bronzemønt med navn ved indgangen til skoven.

Skovkirkegården blev indviet af provst - og kommende biskop - Elof Westergaard den 23. maj.

Ca. 125 var mødt frem til taler og sange, urnenedsættelser og rundvisninger.

Kirkegårdens bestyrelsesformand Henning Thorlund glædede sig over resultatet. Han fortalte om den lange vej fra ideens undfangelse til dens realisering - men fremhævede den velvillighed projektet mødte på sin vej forbi myndighederne.

Borgerne har taget godt imod skovkirkegården. De nye skovstier og en nyrenoveret trappe op til udsigtspunktet "Fruens Bænk" bliver flittigt brugt. 

Forhåndsinteressen er også stor for urnenedsættelser. Efter indvielsen blev hele 4 urner nedsat, pårørende overværede nedsættelser ved dem alle. Kirkegårdskontoret har ligeledes mange forespørgsler om skoven.

Se TV2-Østjyllands indslag om skovkirkegården.

Se mere om valg af gravsted i skoven.

Nye stier i skoven (marts 2014)

I uge 10-11 har vi fået etableret stier i skoven, og ny trappe op til "Fruens bænk". Det er led i forberedelsen til at foretage urnebegravelser i skoven. Men foreløbig kan kirkegårdens gæster og byens borgere glæde sig over gode adgangsforhold til vores skov.

Genbrugsgravsten.dk (januar 2014)

Gravsten med samvittighed er teksten på det lille mærke, som er sat på de udstillede gravsten på billedet.

Silkeborg kirkegårde og mange andre kirkegårde, samt 4 stenhuggerier, deltager i ordningen, hvor kasserede gravsten fra nedlagte gravsteder bliver omdannet til nye gravsten.

Silkeborg kirkegårde støtter ordningen, fordi vi er med til at spare ressourcer: Værdifuld granit bliver til nye gravsten, i stedet for at blive knust til vejfyld. Energitung produktion og transport fra stenbrud spares også.

En af de deltagende stenhuggere oplyser: "Vi bruger kun nordisk granit, som med garanti ikke er brudt ved hjælp af børnearbejde. Desuden oplever vi at gamle gravsten stammer fra de bedste dele af stenbruddet - f.eks. er Blå Rønne-granit meget mere blå fra en gammel sten end hvis vi køber en ny sten".

Se mere på www.genbrugsgravsten.dk.

STORMVEJR 5.-6. december 2013

Stormen har skaffet ekstra arbejde til kirkegårdens medarbejdere. Fredag den 6. rydder vi de første væltede træer væk. De værst berørte gravstedsejere har vi kontaktet direkte.

Mandag den. 9. december fortsætter vi, med assistance af kranbil.

Reparation af grandækninger mv. går vi også først i gang med i næste uge, når sneen forhåbentlig er forsvundet igen.

Mosegrise og muldvarpe (15.10.2013)

Flere steder på kirkegården er vi plaget af de små plageånder, der graver gange og laver muldskud de mest ubelejlige steder.

Vi har en aftale om bekæmpelse med et skadedyrsfirma, desuden sætter vi fælder.

Renovering af hække og træbeplantning (2.5.2013)

I maj måned planter vi nye træer (45 stk. pyramide-eg), samt skifter nogle af de meget nedslidte hække på afd. C1-F1.

Nyhed: Urnegravsted i plæne (14.3.2013)

Plænegravstederne her er 2 kvm., og har plads til op til 4 urner. Der kan lægges en mindeplade af granit (købes gennem kirkegårdskontoret). Men man kan også vælge at lade gravstedet være anonymt. Eller sætte navne på muren bag gravstedet.

Pris: 4400,- for 10 år (2013-pris). Kun en bagatel mere end hvad 2 pladser i anonym fællesplæne koster.

Genbrug af gravsten (13.3.2013)

Når et gravsted nedlægges, bliver gravstenen til overs, hvis pårørende ikke forlanger den udleveret.

Men kasserede gravsten af en vis størrelse er et godt råmateriale til nye gravsten . . . derfor har kirkegårdsbestyrelsen godkendt en aftale med organisationen "genbrugsgravsten".

Genbrugsgravsten.dk har tilslutning fra ca. 40 kirkegårde og 4 stenhuggerier.

Vi ser det som en fordel for alle parter: Stenhuggeren får adgang til gode råvarer, samfundet sparer ressourcer i form af færre transporter af granit fra Sverige og andre steder, kunden får genbrugs-gravstenen lidt billigere - og kirkegården sparer en omkostning til bortskaffelse.

Vi finder det meget tilfredsstillende at anvende værdifuld granit til nye gravsten, i stedet for at de bliver knust til vejfyld.

Skovkirkegården forberedes (januar 2013)

Skoven forberedes til urnebegravelser: I januar 2013 blev træbestanden i skoven ved Vestre kirkegård udtyndet. Det er et led i arbejdet med at gøre skoven klar til urnebegravelser.

cookie information